آموزشی علمی و کاربردی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشکده پیراپزشکی

دفترچه ثبت فعالیت های یادگیری

دانشجویان ترم چهار اتاق عمل

کارآموزی تکنیک اتاق عمل

بهمن 1389

 

 

دانشجوی گرامی:

ضمن آرزوی موفقیت در این دوره کارآموزی امیدواریم با استعانت از خداوند متعال در ارتقاء توانمندی علمی و عملی خود کوشا باشید.

هدف از تهیه این دفترچه، ثبت اهم فعالیتهای یادگیری برای شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزش شما می باشد. دانشجو باید دفترچه خود را در آخرین روز دوره به مرببی خود تحویل دهد. لازم بذکر است که بخشی از ارزشیابی شما بر اساس مستندات گرداوری شده شما انجام می شود.

قوانین و مقررات  آموزشی:

1.  ساعت کارآموزی 7:30 تا 12:30 می باشد.

2.  استفاده از یونیفرم طبق مقررات دانشکده و استفاده از کارت شناسایی الزامی است.

3.  از بهمراه داشتن زیورالات و بلند نگهداشتن  ناخن ها و لاک و آرایش خودداری فرمایید در صورت عدم رعایت، از حضور در بخش ممانعت بعمل می آید.

4.  رعایت شئونات حرفه ای و اخلاقی و اسلامی در برخورد با بیماران، پرسنل درمان و بیماران و همراهیان الزامی است.

5.  خروج از بیمارستان در شرایط خاص و تنها با کسب اجازه از مربی امکان پذیر است.

6.  دفتر چه را در طول کارآموزی با خود بهمراه داشته باشید و تمامی تکالیف خود را در پایان کارآموزی تحویل دهید.

                                                   صمدی پور


 

هدف کلی:

دانشجو در این دوره ضمن بکارگیری دانش عملی و تئوری خود  و افزایش مهارت خود در وظایف آموخته شده در کارآموزی قبلی به موارد تشخیص قبل از عمل، منابع اطلاعاتی، روشهای تشخیصی قبل از عمل و اندیکاسیونهای جراحی ؛ همچنین برشها و نحوه بستن زخم توجه ویژه می نماید.

اهداف جزئی (رفتاری):

1.   اطاق عمل را جهت شروع جراحی آماده کند.

2.   نظم و ترتیب و اولویتها را طبق آنچه بطور نظری آموختته رعایت کرده و انجام دهد.

3.   بیمار را تحویل گرفته و پرونده او را کنترل و مطالعه نماید.

4.   وسایل و تجهیزات اعمال جراحی عمومی را بکار گیرد (استریل و غیر استریل)

5.   در مصرف وسایل صرفه جویی کند.

6.   بعنوان فرد استریل در تیم جراحی همکاری نماید.

7.   موضع عمل را پرپ یا ضد عفونی نماید.

8.   به تیم استریل گان و دستکش بپوشد.

9.   دراپینگ را رعایت و طبق یک تکنینک علمی انجام دهد.

10.                       وسایل و تجهیزات میز عمل را بر اساس اولویت و استاندارد بچیند.

11.                       در پایان جراحی پوست را بخیه و ناحیه عمل را پانسمان کند.

12.                       وسایل مورد نیاز جراح را بموقع و صحیح در اختیار وی قرار دهد.

13.                       پس از اتمام عمل کلیه وسایل داخل ست را کنترل و به قسمت شستشو تحویل دهد.

14.                       ضد عفونی اتاق را قبل، حین و بعد از عمل انجام دهد.

15.                       بعنوان فرد سیرکولر در اتاق عمل فعالیت نماید.

16.                       با انواع نخهای جراحی آشنایی داشته و تفاوتها و کارببرد هر یک را توضیح دهد.

17.                       اتاق را جهت عمل بعد آماده نماید.

تکالیف دانشجو:

1.   دانشجو موظف است پرونده سه بیمار را مطابق پیوست شماره یک  مطالعه ونتیجه آنرا گزارش نماید.

2.   دانشجو موظف است گزارش عملکرد اسکراب و سیرکولار خود را مطابق پیوست شماره دو ارائه نماید.

3.   دانشجو موظف است اسامی تمام وسایل جراحی مورد استفاده را نوشته و یکی از آنها را مطابق پیوست شماره سه ارائه کند.

4.   دانشجو موظف است انواع بخیه های مورد استفاده را گزارش و یکی از آنها را مطابق پیوست شماره چهار ارائه کند.

پیوست شماره چهار:

انواع بخیه هایی که با آنها آشنا شده اید.

یکی از انواع بخیه ها را با ذکر منبع مورد استفاده و درج تصویر توضیح دهید.

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی:                سن:         شماره پرونده:    

نوع عمل جراحی:                تاریخ عمل جراحی:

شرح حال مختصر( علت مراجعه، تاریخچه بیماری فعلی، تاریخچه بیماریهای قبلی و......

یافته مهم در معاینات فیزیکی:

 

نتیجه تستهای تشخیصی انجام شده:

 

نتیجه سایر روشهای تشخیصی استفاده شده برای بیمار( رادیو گرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، نوارقلب و ......)

 

پیوست شماره یک:

پیوست شماره دو:

نام و نام خانوادگی بیمار:             نوع عمل جراحی:

نام جراح:          نام اسکراب اول:         نام اسکراب دوم

نام سیرکولر اول:        نام سیرکولر دوم:

شرح فعالیت انجام شده:

 

 

 

نکات آموزشی برجسته:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پیوست شماره سه:

نام ابزارهای جراحی که در این کارآموزی با آنها شدید.

 

یکی از ابزارهای فوق را را با ذکر منبع مورد استفاده توضیح دهید

 

 

 

 

 


محل درج تصویر ابزار جراحی

 

 

 

 

 

 

فرم ارزشیابی:

موارد ارزشیابی

خود ارزیابی

ارزشیابی مربی

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

حجاب و بهداشت فردی

 

 

 

 

 

 

ورود و خروج بموقع

 

 

 

 

 

 

مسئولیت پذیری

 

 

 

 

 

 

ارتباط صحیح و مناسب با پرسنل، مربی و سایر دانشجویان

 

 

 

 

 

 

توانایی آماده کردن اطاق عمل جهت شروع جراحی

 

 

 

 

 

 

نظم و ترتیب و رعایت اولویتها طبق آنچه بطور نظری آموختته

 

 

 

 

 

 

توانایی تحویل بیمار و کنترل و مطالعه پرونده

 

 

 

 

 

 

توانایی بکار گیری وسایل و تجهیزات اعمال جراحی عمومی

 

 

 

 

 

 

صرفه جویی  در مصرف وسایل

 

 

 

 

 

 

توانایی همکاری در تیم جراحی بعنوان فرد استریل

 

 

 

 

 

 

توانایی پرپ یا ضد عفونی موضع عمل

 

 

 

 

 

 

توانایی پوشاندن گان و دستکش استریل به تیم جراحی

 

 

 

 

 

 

توانایی انجام دراپینگ علمی

 

 

 

 

 

 

توانایی چیدن وسایل و تجهیزات میز عمل بر اساس اولویت و استاندارد

 

 

 

 

 

 

توانایی بخیه زدن پوست در پایان جراحی و پانسمان محل عمل

 

 

 

 

 

 

توانایی انجام وظیفه در مقام اسکراب (وسایل مورد نیاز جراح را بموقع و صحیح در اختیار وی قرار دهد.)

 

 

 

 

 

 

توانایی انجام  کنترل و تحویل وسایل  داخل ست به قسمت شستشو

 

 

 

 

 

 

توانایی انجام ضد عفونی اتاق  قبل، حین و بعد از عمل

 

 

 

 

 

 

توانایی انجام وظیفه بعنوان فرد سیرکولر در اتاق عمل

 

 

 

 

 

 

آشنایی با انواع نخهای جراحی و تفاوتها و کارببرد هر یک از آنها

 

 

 

 

 

 

نمره عملکرد: 15 نمره

 

 

نام و نام خانوادگی و امضاءدانشجو:  

تکلیف شماره یک: 5/1 نمره                 تکلیف شماره دو: 2 نمره

تکلیف شماره سه: 75/0 نمره                تکلیف شماره چهار: 75/0 نمره

نمره کسب شده از قسمت عملکرد:                    نمره کسب شده از قسمت تکالیف:

 

نمره کل:                                        امضاء مربی:

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:39  توسط صمدی پور  |